YÜKLENİYOR

Medikal Gaz Sistemlerinde Güvenlik - 5

Medikal Gaz Sistemlerinde Yanıcı Gaz Güvenliği

Medikal amaçlı kullanılan gazların bir kısmı oksijen ve azot gibi yanıcı gazlardan oluşmaktadır, bu gazlar yağ ile tepkimeye girerek yangına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden yüksek miktarda bu gazların kullanıldığı alanlarda yağ bulunması ya da bu sistemlere yağlı el ile dokunmak olası riskleri beraberinde getirir ve ciddi patlama ya da yangınlara sebebiyet verebilir ki bu hastanelerde maalesef yaşanan durumlardır ve bu kazalardan dolayı ciddi yaralanma hatta can kayıpları oluşabilmektedir.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus oksijen sistemlerinin üretici olan firmalar gazın temas ettiği tüm yüzeylerde oksijen uyumlu materyaller kullanmasıdır. Sistem üzerindeki tüm materyaller oksijene uyumlu ve yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır. Oksijen tüpünün bir anda açılmasıyla gaz akışının hızına bağlı olarak sürtünme akabinde sıcaklık anlıkta olsa 300 derecenin üzerine çıkabilir be conta o-ring gibi yapıların birden alev almasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden bu sistemler MEGASAN gibi uzmanlığı kanıtlanmış ve tüm materyalleri buna uygun olarak kaliteli malzemelerden seçen firmalardan tercih edilmeli, yine oksijen tüpü ilk açarken vanayı yavaş açmaya özen gösterilmelidir.

Oksijen ve azot gibi gaz santrallerinin hava ve vakum santrallerinden tamamen izole bir alanda kurulması gerekmektedir. Çünkü hava santrallerinin kompresörleri ve vakum santrallerinin pompaları yağ ile çalışmaktadır. Yanıcı gaz santrallerinin bulunduğu odaya girerken çok dikkat edilmeli, öncesinde el ve yüz yıkanıp tüm yağdan arınıldığından emin olunmalıdır. Oda içerisinde kaçak vs gibi durumları göz önünde bulundurarak ateşle yaklaşılmamalıdır. Hatta mümkün ise yanıcı gaz santral odaları hastane içerisinde değil dışarıda ayrı bir bina içerisine kurularak tesisatta oradan çekilmeli, olası bir aksaklıkta zarar minimuma indirilmelidir. 

Santral odalarında dikkat ettiğimiz gibi yanıcı gazın geçtiği her alanda aynı hassasiyeti göstermeliyiz özellikle ambulans gibi hareketli sistemlerde her hareketli parçada olabilecek bazı kaçaklar meydana gelebilir ve hacim küçük olduğu için bu küçük kaçaklar içeride oksijen birikmesine ve en ufak bir yağ ya da kıvılcımla alev almasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden ambulans içerisindenki oksijen kaçakları sıklıkla kontrol edilmeli, kıvılcım oluşturabilecek her risk düzeltilmeli ve yağ hususuna çok dikkat edilmelidir.

Son Gönderiler
Medikal Gaz Sistemlerinde santral hesapları neye göre yapılır?

Medikal Gaz Sistemlerinde santral hesapları neye...

Medikal Gaz Sistemlerinde boru çapları neye göre hesaplanır?

Medikal gaz sistemlerinde boru çapları, tasarım ...

Medikal Gaz Sistemlerinde yedekleme nedir?

Medikal Gaz Sistemlerinde yedekleme nedir? Me...