YÜKLENİYOR

Medikal Gaz Sistemlerinde Güvenlik - 4

Medikal Gaz Sistemlerinde Gaz Akış Güvenliği

Medikal Gaz sistemlerinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta da gaz akış güvenliğidir. Medikal gaz sistem ekipmanlarını birbirine bağlayan ve sistemi oluşturan parçalar medikal bakır borulardır. Borulama işlemi hastane inşaat aşamasında iken başlar ve sonrasında revize edilmesi, sistem duvar içinde kaldığı için, çok zor, çok maliyetli ve hastanenin işleyişini kısmen ya da tamamen durduracağı için tüm işleyişi aksatabilecek önemli bir noktadır.

Öncelikle hastanenin gereksinimlerine göre tüm mahallerde ihtiyaç duyulan ekipmanlar yerleştirildikten sonra, bakır borular için gerekli olan çap hesaplamaları, sistem uzunluğu kullanılması planlanan gaz miktarı gibi etkenler doğrultusunda HTM’e göre hesaplanır. Burada olası küçük çap kullanımı uzun vadede artan gaz ihtiyacına göre yetersiz kalıp sistemsel aksamalara sebebiyet verebilir. Tesisattaki dönmeler ve aşağı inmeler için bakır fittings kullanımı önemlidir çünkü eğilerek dönüş yapılan borularda çap düşmesine bağlı olarak akış ve basınçta bir takım değişiklikler meydana gelebilir.

Dikkat edilmesi gerek bir diğer önemli husus ise borulama yaparken yine HTM’deki gaz sıralaması duvar üstünden uygulanmalı fakat bunu yaparken yine de mutlaka her 5 metrede bir gaz cinsinin ve akış yönünün belirtildiği etiketleme uygulanmalı ve bu etiketler üzerinde borulama uygulamasını yapan firmanın ismi ve iletişim bilgilerinin bulunması bu sayede uygulama yapan firmanın çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sorumluluk alması ve işini özenerek yapması sağlanmalıdır.

Tesisat borularının boyanmaması ya da üzerinin kaplanmaması, tesisatta oluşabilecek bir hasarın çıplak gözle görülebilir olması açısından önemlidir. Tesisat tamamlandıktan sonra son kontrol ve testlerin yapılması, çapraz testlerin eksiksiz tamamlanması santralden gelen gazların doğru gaz prizlerine bağlanması çok önemlidir ayrıca santralden gelen gazlar ünite içerisine gaz spesifik NIST bağlantısı ile girmesi oluşabilecek çapraz gaz bağlama riskini oldukça azaltacaktır aksi takdirde hastaya yanlış gaz verilmesi söz konusu olabilir.

Sistem içerisinde ki hareketsiz tüm alanlar için mutlaka üzerinde EN13348 yazan medikal bakır boruların kullanılması elzemdir, haraketli mekanizma ve ürünler için ise medikal özelliğe sahip oksijen uyumlu üzerinde üretici firmanın isminin yazdığı hortumlar kullanılmalıdır.

Sistem için santral hesaplama yapıldıktan sonra ne küçük santraller seçilmeli nede çok büyük kapasiteler seçilerek israftan kaçınılmalıdır. Hastanenin gelecekteki büyüme planları proje çizimi yapılan uzman ile paylaşılarak en uygun santral kapasitesi seçilmeli, büyüme sonrası yeni santral ve ekstra ihtiyaçlar doğrultusunda sistem bozulmadan kullanılabilir olmalıdır ve tesisatta hiç kaçak olmaması enerji tasarrufu ve oksijen gibi pahalı gazların israf edilmemesi için önemlidir.

Son Gönderiler
Medikal Gaz Sistemlerinde santral hesapları neye göre yapılır?

Medikal Gaz Sistemlerinde santral hesapları neye...

Medikal Gaz Sistemlerinde boru çapları neye göre hesaplanır?

Medikal gaz sistemlerinde boru çapları, tasarım ...

Medikal Gaz Sistemlerinde yedekleme nedir?

Medikal Gaz Sistemlerinde yedekleme nedir? Me...